Polityka Prywatności

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis internetowy seolit.pl poprzez witrynę seolit.pl przez Seolit Krzysztof Sacała z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 66 we Wrocławiu, zwaną dalej Serwisem Internetowym. Serwis Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny, w tym korzystania między innymi z formularzy kontaktowych, publikacji komentarzy w sekcji blogowej oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

2. Informacje zbierane w sposób automatyczny

Serwis Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny i Serwisu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis Internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

Pliki Cookies wykorzystywane przez Serwis Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Serwis Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na witrynę.

Niektóre podstrony w ramach witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

3. Informacje zbierane podczas korzystania z formularzy kontaktowych

Serwis Internetowy będzie zbierał od Państwa następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dobrowolnego zapytania ofertowego lub chęci kontaktu poprzez witrynę:

 1. nazwisko i imię,

 2. adres siedziby firmy,

 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby firmy,

 4. adres poczty elektronicznej,

 5. numer telefonu,

 6. dane rejestrowe firmy

 7. adres witryny internetowej.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do kontaktu z Seolit Krzysztof Sacała w ramach witryny.

Zebrane dane przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do obsługi zapytania lub realizacji umowy wynikającej z takiego zapytania.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o kontakt z nami pod adresem: bok@seolit.pl.

4. Udostępnianie zebranych informacji

W celu realizacji umowy Serwis internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: Biuro Rachunkowe Małe Podatki, AZ.pl Sp. z o.o., Bullseye.pl Tomasz Moor, Proformat Mateusz Żółkiewicz, COPY-MEDIC Jerzy Kozłowski, Dropbox Inc. (przechowywanie i backup danych). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

5. Użycie zachowanych informacji

Serwis Internetowy może wykorzystywać podane powyżej informacje za Państwa zgodą do przysyłania informacji o produktach, usługach i ofertach. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

6. Bezpieczeństwo

Serwis Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności dane podane w witrynie i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Serwis Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie.

7. Przysługujące prawa

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym momencie po uprzednim kontakcie z nami pod adresem: bok@seolit.pl. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych na Państwa temat, jak również prawo do żądania ich zmiany, zablokowania lub usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: bok@seolit.pl.

8. Inne strony internetowe

W ramach witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Serwis Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

9. Statystyki witryny

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

10. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: bok@seolit.pl.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te nie mogą dotyczyć udostępniania osobom trzecim informacji o danych osobowych i adresowych Użytkowników.

KONTAKT

Agencja interaktywna Seolit
Pozycjonowanie stron internetowych

Ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

NAPISZ OD NAS

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych. Dowiedz się więcej

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Seolit Krzysztof Sacała z siedzibą na ulicy Gwiaździstej 66 53-413 Wrocław, danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celach związanych z prowadzeniem korespondencji i / lub przygotowaniem oferty i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych prezentujemy w naszej polityce prywatności.